Pokimals

Pokimals logo

Pokimals je takový zvláštní projekt. Původně vznikl v lednu 2007 jako takové škádlení kamarádů, kdy jsem vzala jejich pokémoního avatara a zobrazila ho jako zvíře. Brzy se však projekt trochu zvrátil, protože i ostatní uživatelé PokéGalerie se chtěli stát „obětmi“ experimentování s avatary. A tak vznikla rozsáhlá série pokémoních mutantů, které zobrazovaly tehdy nejaktivnější uživatele PokéGalerie. Jelikož však šlo hlavně o škodlivost, nemohli si uživatelé vybrat zvíře, do kterého budou proměněny a navíc se museli vypořádat s hrozícím nebezpečím, které dané zvíře mohlo potkat (např lovci, predátoři, jedovatí živočichové…atd.). Pokimals částečně přerušili projekt PokéDocument, ale poté co už většina uživatelů měla svou pokimalí podobu, projekt skončil v červenci 2007, kdy nastoupil projekt PokéReal.

Pravidla projektu:

  • Pokimalem se může stát pouze uživatel PokéGalerie
  • Zvíře většinou odpovídá určité charakteristice uživatele
  • Na Pokimala číhá na obrázku nebezpečí
  • Účelem není dotyčného urazit či zesměšnit, pouze poškádlit
  • Používá se pouze bitmapová grafika

Obrázky v projektu: