Povídka: Příběh dvou Pokémonů

Příběh dvou Pokémonů

Část první: Setkání

Tento příběh neodehrává ve světě Kanto. Tady začal náš příběh. Ve vysoké trávě na pokraji lesa se čas od času zastavilo pár ptačích Pokémonů, aby si sehnali nějaké jídlo. Do těchto míst také přiletěl Pidgeotto. Tento Pidgeotto měl krásně lesklé peří a velmi silná křídla. Chvilku se prolétával a hledal vhodné místečko k ranní snídani. Ale místo snídaně uviděl děsivou scénu pár metrů pod ním. Jakéhosi růžového létajícího Pokémona, kterého ještě nikdy neviděl, napadl Ekans. Ubohý ptačí Pokémon vypadal velmi unaveně, zřejmě proto nemohl vzlétnout do bezpečné výšky. Pidgeotto vyletěl ještě více do výšky a pak se s největší rychlostí vrhl střemhlav dolů. V pravý čas zasáhl svým ostrým zobákem Ekanse, kterého velmi Prudký náraz odhodil několik metrů dál. Zachráněný ptačí Pokémon se mu představil jako samička Taillowa. V tu chvíli se oba dívali tomu druhému dlouho do očí. Vypadalo to, že se ti dva do sebe zadívali. Jakmile Taillow nabrala sil, vylétli oba hlouběji do lesa, kde usedli na vysoký strom, ze kterého bylo vidět na měsíc, který mezitím vyšel. Oba tam seděli na větvi a upřeně pozorovali měsíc, který se v jejich zasněných očích odrážel. Pidgeotto řekl Taillow, že by s ní chtěl strávit zbytek života. Taillow to zaskočilo, ale bylo vidět, že ona cítí to samé. Slíbili si, že spolu zůstanou navždy a při těchto slovech vylétli k obloze, směrem k zářivému měsíci, kde začali kroužit na znamení toho, že chtějí být navždy spolu. I když netušili, jak brzy se jejich pouto přeruší.

Ráno nechal Pidgeotto Taillow spát a vydal se na lov sám, aby měl pro svou družku snídani. Chvilku kroužil nad lesem, když zahlédl v nízké trávě žížalu. Snesl se dolů a začal hledat spatřené jídlo. Nevšiml si, že ho viděl přistávat i nějací dva lidé. Ve chvíli, kdy Chytil žížalu, která před tím utíkala, hodil po něm ten malý člověk nějaký míček. Pidgeotto neměl chuť si hrát, a tak mu ten míček křídlem odrazil. Ale tomu človíčkovi to nestačilo a tak ze svého míčku povolal Caterpie. To se Pidgeotto líbilo-měl by mnohem více jídle než zatím měl. Vrhl se na housenku, která začala rychle utíkat. Na rozkaz toho človíčka se zastavila a postavila se Pidgeottovi na odpor. Ale taková malá housenka nemohla přece silného Pidgeotto zastavit. A tak odmrštil housenku až ke stromu, kde housenka neschopná pohybu, zůstala opřená o strom.

Pidgeotto se na ni vrhl, ale když už byl velmi blízko, Caterpie náhle zmizela v červeném paprsku. Pidgeotto neschopný už ubrzdit takovou rychlost narazil do stromu. Uvízl v kmeni zobákem. Jakmile se dostal ven, rozhodl se raději letět zpět ke své Taillow. Ale v tu chvíli ho zasáhl silný elektrický výboj od Pikachu. A pak poslední co cítil, byl dotek míčku, který předtím odhodil. Chvíli po tomto zásahu se vzpamatoval a snažil se rozbít tu tajuplnou věc, v níž byl uvězněn. Po třech vyčerpávajících nárazech už neměl sílu vzdorovat – věděl že svůj souboj o svobodu prohrál. Taillow ho marně sháněla po celém lese, marně na něj čekala při každém východu měsíce, Pidgeotto se tu už neobjevil.

Část druhá: Boj o svobodu

Rok si podal ruku s novým rokem, uplynul už celý rok od Pidgeottovo zmizení. Taillow se vyvinula do silné Swellow a stala se vůdcem celého hejna Taillowů. Marně se jí už snažili nesčetněkrát chytit, ale Swellow se vždy dokázala hbitě vyhnout útokům od trenérova Pokémona. Pokaždé když byl úplněk sedla si Swellow na větev, kde poprvé byla společně s Pidgeottoem. Pidgeotto na svou růžovou Taillow nezapomněl, byl u svého trenéra šťastný, ale nemohl zapomenout na svou ptačí družku. Věděl, že nemůže opustit trenéra, kterého má tak rád, ale Taillow má přece radši. A jeho rozhodnutí mělo přijít dřív, než si myslel. Jeho trenér dorazil do lesa, kde ho napadlo hejno Spearowů, které vedl Fearow. Jeho trenér ho povolal do tohoto boje. Pidgeotto rád pomůže svým druhům. Ale jeho útoky byly příliš slabé na to, aby zranily zkušeného Fearowa. Fearow na něj prudce zaútočil zobákem. Do Pidgeotto vjela ostrá bolest jak do něj ostrý Fearowův zobák narazil. Pidgeotto spadl na zem. Věděl, že nemá už moc energie pro boj, ale musí přece ochránit své druhy. V tu chvíli jeho tělo naplnilo odhodlání, které mu začalo dávat novou sílu. Ale nebylo to jen odhodlání, které mu dávalo novou sílu. Pidgeotto se totiž vyvíjel. Najednou Pidgeotto cítil, jak se zvětšuje, jak se mu prodlužují křídla a jak získává více síly. V tu ránu stál na nohou silný Pidgeot.

Pobídl svého trenéra, aby na něj usedl a pomohl mu v boji společně se svým Pikachu. Téměř rychlostí zvuku vyletěl zpět k nebesům, kde zahlédl i Fearowa. Teď už to jsou rovnocenní soupeři. Pidgeoto Prudce dvakrát máchl křídly a vzduch hnaný touto silou mířil k Fearowovi, toho prudce zasáhl Wing Attack navíc se přidal ještě Pikachu, který mu uštědřil Bleskový útok. To už byly ve vzduchu i Pidgeyové a Pidgeottové. Měli konečně silného vůdce, který je dokáže ochránit. Společnými silami zahnali Fearowa i Spearowů. Pidgeot ještě vítězně zakroužil na nebi a pak se snesl dolů na zem. Pidgeyové i Pidgeottové zůstali ve vzduchu a pozorovali svého vůdce. Doufali, že je bude moci vést. Trenér sestoupil z Pidgeottových zad a upřeně na něj pohlédl. Poznal, že v Pidgeottových očích září jiskra po svobodě. Věděl, že se zřejmě bude muset se svým ptačím Pokémonem bude muset rozloučit. Poděkoval Pidgeottovi za všechny zápasy, které pro něj vyhrál a řekl, ať tu zůstane se svým hejnem a že se pro něj jednou vrátí. Pidgeot se mu také díval do očí, oči se mu zaplnili slzami. To je přece to co chtěl, ale bude se mu stýskat, nikdy na svého trenéra nezapomene. Bude na něj vzpomínat jako na trenéra, kterého naučil spousty užitečných věcí, předal mu mnoho zkušeností a díky němu se přeci i vyvinul. Ale teď už chtěl jen jediné spatřit svou milovanou Taillow. Roztáhl křídla a vlétl do vzduchu, kde se k němu připojil zbytek hejna. Naposledy se otočil za svým trenérem a pak už jen letěl ke svému rodnému lesu, s nadějí že tam na něj Taillow stále čeká.

Část třetí: Čas žít a čas zemřít

Teď když byl Pidgeot volný začaly v jeho hlavě v hlavě tvořit otázky. Čeká na něj ještě jeho milá Taillow? Chytil ji nějaký trenér? Má ho ještě ráda? Nevěděl zda-li ji ještě uvidí, přesto pobídl své hejno k ještě větší rychlosti. Obavy naplnily jeho hlavu, bál se uvěřit tomu že už Taillow neuvidí. Letěli celý den a teprve když vyšel měsíc, uviděl v jeho svitu les, ve kterém vše začalo. Na chvíli se zastavil, ale pak už jen letěl směrem ke stromu, na kterém sedávali při úplňku. Když byly nad stromem, vrhly se na ně hejno Taillow. Začal souboj létajících Pokémonů. Ale po chvíli souboj ukončilo mocné hvízdnutí a do svitu měsíce vzlétla růžová Swellow. Všichni zanechali boje a udiveně se dívali na krásnou Swellow, jejíž růžové peří se nádherně třpytilo ve svitu měsíce. V tu chvíli si ji šiml i Pidgeot, oči se mu zaplnili slzami a ihned přilétl ke Swellow, v ní poznal svou malou opeřenou přítelkyni. V té samé chvíli i Swellow poznala svého silného přítele a učinila to samé co on. Když se oba setkali ve vzduchu, koukali na sebe očima plnýma slz. Obě hejna usedla na větve stromů a pozorovali své vůdce, nikdo z hejna se ani nehnul. Pidgeot i Swellow usedli na svou větev, kde dříve sedávali a která za tu dobu značně zestárla. Teprve teď si uvědomili, jak moc se změnili, jak ta malá Taillow vyrostla v hbitou o chytrou Swellow, díky tomu se také stala vůdcem celého hejna Taillowů. A Pidgeot, ach ano ten nezkušený Pidgeotto, kterého chytil trenér a pak se z něj stal bleskurychlý a nádherný Pidgeot, který se zase stal vůdcem Pidgeottů a Pidgeyů. Jak čas dokáže věci měnit. Ale když se vzhlédli k měsíci, byl to ten samý pár, co tu před dávným časem zamilovaně hleděl na úplněk. Ráno se rozhodovali, co bude dál. Nakonec se rozhodli, že se usadí poblíž města Fortree, kde bylo spousta místa pro obě hejna.

Tento článek byl publikován na stránkách Grepafruit v roce 2006.