Popis: Kolejní zvíře a barvy

Kolejní zvíře a barvy

Největším důkazem o moudrosti Roweny z Havraspáru je právě volba kolejního zvířete a barev. Na začátek by bylo vhodné uvést, proč se kolejní zvíře podobá ptákovi. Když pohlédneme na všechny čtyři koleje, můžeme si všimnout, že každá z nich zastupuje jeden z živlů. Každé ze zvířat má tedy jistou spojitost s daným živlem. V případě Havraspáru se jedná o vzdušný živel. Zejména proto, že Rowena milovala létání na koštěti.

Již v dobách života Rowena byli havrani považováni za zvíře, které přinášelo smůlu. Jak je všeobecně známo, havrani obývají především pustá místa, mezi něž patří i hřbitovy. Přestože žijí v hejnech, když jde o potravu, neváhají mezi sebou bojovat. Když jde o vlastní prospěch, neváhá použít svých ostrých spárů a zobáku, aby si urval to nejlepší pro sebe. Ale v případě, že jde o nějaké nebezpečí, utíkají jako první. Nehledě na to, že se havrani, vždy snaží na sebe upozornit, k čemuž jim dobře slouží jejich pronikavé, někdy až děsivé, krákání. Takovéto zvíře přeci není vhodné pro symbol kolej, která měla nést Rowenin odkaz pro další generace. Tehdy se proto rozhodla zvolit jiného opeřence. Po dlouhém přemýšlení bylo vybráno. Kolejním zvířetem se měl stát orel. Tento velký a silný dravec měl tytéž vlastnosti, které Rowena od svých studentů očekávala. Orel se na rozdíl od havrana nesnáší mermomocí ohlašovat svému okolí. Zachovává si své důstojné vystupování. Netouží po velké společnosti, na druhou stranu je ochoten spolupracovat pro lepší výsledky obou stran. Rád vyhledává výšky, aby měl o všem přehled, neváhá však snést se z výšin a bojovat do posledního pírka. Možná by někdo mohl namítnout, že hlavní předností havraspárské koleje je moudrost, proč tedy není zvířetem sova. Moudrý člověk by si však měl uvědomit, že moudrost k životu nestačí. Člověk by měl vědět, že nebýt lhostejný a sobecký, je mnohem důležitější vlastností.

Nyní k bronzové barvě. Tato barva nebyla zvolena proto, že pánové Goldric a Salazar si vybrali honosnější barvy. Když se nad tím zamyslíme, tak stříbrná a zlatá přinášela v dějinách lidstva spíše neštěstí než radost. Lidé žárlili na své přátele, kteří měli stříbrné prsteny, nebo zabíjeli své sousedy pro zlaté zuby. Tisíce rodin bylo rozbito kvůli honbě za poklady a nespočet životů zmařeno kvůli vidině bohatství, které tyto vzácné kovy nabízejí. Tyto symboly posedlosti a chamtivosti by měly být i symbolem Havraspáru? Nikoliv, děkujme Roweně za modrou volbu nenápadného, ale užitečného bronzu.

Tento popis byl napsán do soutěž na HOCZ v r. 2010.