Srnky

Srnky

Na mýtince v panském lese,
stádo srnek se hrdě nese.
Tu jde smutný človíček.
slzy mu jdou od víček.
Tu pohopsáme, tu zastavíme.
úsměv na tváři ti vykouzlíme.
A teď jde vesel zpátky,
rozesmáli ho naše hrátky.
Mysli na nás když jsi smutný,
úsměv je k životu nutný!