Archiv pro štítek: Harry Potter

Vymírání kentaurů

Vymírání kentaurů

Kentauři jsou stvoření s tělem koně a hrudí člověka. První nepotvrzené příběhy, ve kterých je popsána bytost podobná kentaury se datuje k 5. století před naším letopočtem. První potvrzeným kentaurem byl Chiron, jehož působení je datováno na rok 453 př. n. l.

Kentauři vynikají jako rychle se pohybující lukostřelci, přičemž jsou i velmi vzdělaní v lékařských vědách a astronomii. Na druhou stranu očití svědkové popisují řecké kentaury jako divoké a dobrých mravů neznalé. Rádi si dopřávali červené víno, přičemž jejich velká těla snášela nápor alkoholu dosti neblaze. Jednodušeji řečeno se opili tak, že nevěděli, zda chodí po dvou nebo po čtyřech kopytech. V takovémto stavu se často dostávali do různých půtek, při kterých docházelo k ničení majetku a narušení slavností. Nebylo proto divu, že nebyli vítanými hosty na oslavách. Což jen posilovalo napětí mezi lidmi a kentaury. Neméně tomu přispělo i jejich hrubé vystupování vůči mladým ženám, které měli obzvlášť v oblibě.

Lidé již měli dost hrubých kentaurů, a tak je vyhnaly do hor v Thesálii. Zde se kentauři usídlili v lesích. Brzy se jim zastesklo po bujarém veselí a lidských ženách, a proto začali pořádat loupežné výpravy, kdy předali osady, kde kradli především víno a ženy. Osudovou chybou se stal únos Lycaony, dcery tehdejšího velitele vojsk – Iásóna z Fer. Ten vyhlásil kentaurům válku a rozhodl se svou dceru získat zpět. Na pomoc mu tehdy přišla i armáda z Épeiros, jejichž osady byly rovněž často napadány kentaury. Když Iásón dorazil k úpatí thesálských hor uviděl dva kentaury. Oba byli značně opilí, takže se ani nezmohli na odpor. Iásón se jich ptal na svou dceru, přičemž mu se smíchem odpověděli, že si jejich vlasů budou ještě dlouho dělat tětivy do svých luků. Iásóna popadla velká zuřivost a oba kentaury na místě zabil. Hněvem zbavený rozumu se společná armáda vydala do hor, kde nastalo kruté vyvražďování všech kentaurů.

Kentauři, kteří unikli jeho hněvu, nechápali důvod jejich útoku. Pravdou totiž bylo, že Lycaona odešla s kentaurem jménem Pylos dobrovolně, protože ho milovala. Považovali tedy útok lidí a zákeřné napadení s cílem získat jejich vědomosti v boji a vědách. Lidé zase viděli v kentaurech násilníky a vrahy, kteří zavraždili i nevinou dívku. Kentauři tedy v této době neměli lehké postavení. Pokud někdo spatřil kentaura, mohl ho beztrestně zabít, aniž by za to byl trestán. Mnozí nevinní kentauři byli pronásledováni a zároveň stejně tak i jejich lidští zastánci. Ke změně došlo až v roce 274 př n. l., kdy bylo zabíjení kentaurů považováno za trestné. I přes tento zákaz docházelo k vraždění i několik desítek let poté.

Podobných případů najdeme v historii celou řadu. Některým lidem stačí jakákoliv záminka, kterou zcela přetvoří k obrazu svému. Lidé pak podlehnou iluzi, že je to tak správné. Mezi příklady bychom našli např. postavení židů za II. Světové války nebo černochů v USA.

Popis: Kolejní zvíře a barvy

Kolejní zvíře a barvy

Největším důkazem o moudrosti Roweny z Havraspáru je právě volba kolejního zvířete a barev. Na začátek by bylo vhodné uvést, proč se kolejní zvíře podobá ptákovi. Když pohlédneme na všechny čtyři koleje, můžeme si všimnout, že každá z nich zastupuje jeden z živlů. Každé ze zvířat má tedy jistou spojitost s daným živlem. V případě Havraspáru se jedná o vzdušný živel. Zejména proto, že Rowena milovala létání na koštěti.

Již v dobách života Rowena byli havrani považováni za zvíře, které přinášelo smůlu. Jak je všeobecně známo, havrani obývají především pustá místa, mezi něž patří i hřbitovy. Přestože žijí v hejnech, když jde o potravu, neváhají mezi sebou bojovat. Když jde o vlastní prospěch, neváhá použít svých ostrých spárů a zobáku, aby si urval to nejlepší pro sebe. Ale v případě, že jde o nějaké nebezpečí, utíkají jako první. Nehledě na to, že se havrani, vždy snaží na sebe upozornit, k čemuž jim dobře slouží jejich pronikavé, někdy až děsivé, krákání. Takovéto zvíře přeci není vhodné pro symbol kolej, která měla nést Rowenin odkaz pro další generace. Tehdy se proto rozhodla zvolit jiného opeřence. Po dlouhém přemýšlení bylo vybráno. Kolejním zvířetem se měl stát orel. Tento velký a silný dravec měl tytéž vlastnosti, které Rowena od svých studentů očekávala. Orel se na rozdíl od havrana nesnáší mermomocí ohlašovat svému okolí. Zachovává si své důstojné vystupování. Netouží po velké společnosti, na druhou stranu je ochoten spolupracovat pro lepší výsledky obou stran. Rád vyhledává výšky, aby měl o všem přehled, neváhá však snést se z výšin a bojovat do posledního pírka. Možná by někdo mohl namítnout, že hlavní předností havraspárské koleje je moudrost, proč tedy není zvířetem sova. Moudrý člověk by si však měl uvědomit, že moudrost k životu nestačí. Člověk by měl vědět, že nebýt lhostejný a sobecký, je mnohem důležitější vlastností.

Nyní k bronzové barvě. Tato barva nebyla zvolena proto, že pánové Goldric a Salazar si vybrali honosnější barvy. Když se nad tím zamyslíme, tak stříbrná a zlatá přinášela v dějinách lidstva spíše neštěstí než radost. Lidé žárlili na své přátele, kteří měli stříbrné prsteny, nebo zabíjeli své sousedy pro zlaté zuby. Tisíce rodin bylo rozbito kvůli honbě za poklady a nespočet životů zmařeno kvůli vidině bohatství, které tyto vzácné kovy nabízejí. Tyto symboly posedlosti a chamtivosti by měly být i symbolem Havraspáru? Nikoliv, děkujme Roweně za modrou volbu nenápadného, ale užitečného bronzu.

Tento popis byl napsán do soutěž na HOCZ v r. 2010.

Drápavka Hbitá

Drápavka Hbitá

(pernix hymenochirus)
Drápavka Hbitá patří do skupiny vejcorodých tvorů. Hodnocení dle IQC je spekulativní, jelikož patří do rozhraní zplozence i šelmy. Zcela jistá je její kategorie IRDC, a to je XXXX, tudíž se jedná o zcela neochočitelného tvora. Drápavka žije v Latinsko-amerických džunglích, kde se vyskytuje nejběžněji v kamenných jeskyních či, jak je v tom v oblastech Peru, Bolívie, Chile a Ekvádoru, v hloubi starověkých chrámů, které zde zůstaly po vyspělé incké civilizaci. U některých kouzelníků, převládá názor, že tito tvorové procitli k životu, právě díky inckým kouzelníkům, jakožto strážci jejich chrámů.

Drápavka, jak už název napovídá, má na konci paží a nohou velké oranžové či krvavě rudé drápy, dosahující délky až 3 stop a díky svému velmi pevnému povrchu, jsou Drápavky schopny velmi hbitého a rychlého pohybu i po nerovném povrchu. Kůže tohoto tvora vypadá jak po onemocnění malomocenstvím – kůže je bílá, místy s oranžovými fleky. Hlava je hranatá a protáhla s rudými výrůstky na vrcholu hlavy, připomínající krátkou péřovou čelenku. Celkovou strukturou těla je trochu podobná Pětinohovi, avšak se 4 nohama. Celková výška je od zadních až k předním nohám 6 stop, avšak při běhu dosahují rozměry rozpětí nohou až 16 stop. Váha se pohybuje kolem 50 až 70 kilogramů.

Jedná se o masožravce, který nepohrdne ničím, co se hýbe, tudíž ani člověkem. Loví vždy v noci, kdy se vydá ze svého úkrytu hledat kořist. Jakmile kořist zahlídne, přiblíží se co nejblíže, a pak se pokusí oběť doběhnout a zabodnout do ní své drápy. Po úspěšném usmrcení oběti ji začne trhat svými 40 zuby, z kořisti zbudou jen drápy, vlasy a kosti. Jediné co budoucí oběť může na přítomnost tohoto tvora upozornit dřív než jím protnout její drápy je možnost zahlédnout její rudě zářící oči, či zaznamenat jakýsi hnilobný pach. Jedinou šancí přežít je pak urychlené vyvolání světla (nikoliv ohně) jelikož Drápavky mají oči přizpůsobeny pouze pro tmu a na světle tak nevidí prakticky nic

Drápavky se páří jednou do roka v období sucha, kdy jsou nejméně nebezpečné, jelikož jsou ukryty hluboko v jeskyních. Samičky kladou 5 až 8 vajec, ze kterých se vyklubou mláďata zhruba po 3 měsících. Ačkoliv jsou Drápavky velmi nebezpečné, patří do kategorie ohrožených tvorů, neboť jsou vybíjeny kvůli jejich drápům, jejichž prach se používá do všech lektvarů odpuzující kouzla, protože mají silné protimagické účinky.

Papírové Galeony

Papírové Galeony

Doprovodný text k obrázkům galeonů pro Hocz.

Historie

Když se v 15. století objevila tzv. „Zlatá krize“, začala být výroba zlatých galeonů finančně velmi náročná. Většina zlata byla směnována na východních trzích, avšak jejich návrat do Evropy byl velmi pomalý. V této krizi se snažilo Ministerstvo kouzel najít východisko. Drtivou většinou byl roku 1478 schválen výnos o výrobě papírových galeonů. Byla ustanovena komise pro výrobu papírových galeonů, která měla vypracovat návrh bankovek, zajistit vhodné ochranné prvky a pevně daná pravidla pro výběr předloh. Ještě téhož roku byl předložen návrh Gringottově bance, která budoucí bankovky měla tisknout a vydávat. Po bouřlivých debatách skřeti souhlasili, ale pouze pod podmínkou, že 1000 GL bankovka bude nést jejich jméno a podobu.

Náležitosti bankovek

• Velikost bankovky je na šířku 8,236 palce a 4 palce na výšku.
• Na bankovce je dvakrát ve stejné velikosti vyobrazen znak měny a 4 malé zdrobněliny v rozích.
• Hodnota bankovky je napsána i slovy.
• Každá bankovka má razítko vydavatelské banky, včetně podpisu ředitele.
• Musí být zapsán letopočet vydání bankovky.
• Bankovky vyšších hodnot (jmenovitě: 100GL, 250GL, 500Gl a 1000GL) mají odlišné zpracování od bankovek nižších hodnot.

Ochranné prvky

Skřeti své techniky ochrany pečlivě střeží, přesto je však známo několik málo detailů:
– speciálně zředěný sliz Duhovce je obsažen uprostřed bankovky. Bankovka tak mění barvu i ve tmě.
– podpis ředitele je psán dračí krví. Pravost dračí krve skřeti poznají od pohledu.
– razítko banky je třeno o kůži Scvrčka. V případě jakékoliv snahy o okopírování se zmenší a nejde jej okopírovat.
– nechybí tradiční ochranné formule.

Pravidla pro umístění portrétu na bankovce

– Musí se jednat o známou britskou, irskou nebo skotskou osobnost.
– Tato osoba se měla zasadit o šíření slávy Velké Británie, či být jinak prospěšný kouzelnickému světu.
– Osoba musí být již po smrti. (Toto pravidlo bylo zavedené v roce 1834, kdy se byl na bankovce vyobrazen Vilém Střelený, který byl sice známý pro své revoluční vynálezy, ale ve svém důchodovém věku přiotrávil dvě desítky mudlů.)
– Osoba nesmí být usvědčena ze spáchání trestného činu, ani používat nepromíjené kletby, či útočit na mudly a motáky. (Výjimka byla schválena roku 2058, Severus Snape)
– Magická zvířata vyobrazená na své straně nesmějí být životu nebezpečná.

Dosud vydávané bankovky:

1 Galeonů
Nicolas Flamel († 1999) – oceněn Merlinovým řádem I. třídy, výrobce Kamene Mudrců a nápoje nesmrtelnosti. Navržen pro přínos do alchymie a její rozvoj.
Sova – nejběžnější kouzelnické zvíře, slouží k roznášení pošty

2GL:
Marcus Ollivander († 2009) – nejslavnější britský výrobce kouzelných hůlek nejvyšší
kvality. Navržen pro šíření dobrého jména VB
Víla – kouzelné stvoření, které svou krásou dokáže poplést leckterého kouzelníka

5GL:
Newton Scamander († 2001) – světoznámý vydavatel učebnic a encyklopedií. Navržen pro přínos do kouzelné literatury.
Salamander – populární ohnivý mlok, který rád tančí v ohni.

10 Galeonů
George Weasley († 2052) – Nejúspěšnější obchodník tohoto století. Navržen pro četné vynálezy předmětů proti černé magii a zábavných udělátek.
Leprikón – Skřítek, který umí vytvářet leprikóní zlato. Symbol Irska.

25 Galeonů
Severus Snape († 2007) – Dlouholetý špion ve Voldemortových řadách. Za dlouholeté služby s nasazením svého života obdržel posmrtně Merlinův řád I. třídy. Navržen za velkou pomoc při porážce Voldemorta.
Jednorožec – Magické zvíře, které je symbolem míru a nevinnosti.

50 Galeonů
Godric Nebelvír, Salazar Zmijozel, Rowena z Havraspáru a Helga z Mrzimoru († 1857, † 1858, † 1875, † 1880) – Zakladatelé nejslavnější školy ve Velké Británii – Bradavice. Navrženi za přínos do vzdělanosti mladých kouzelníků
Létající kůň – 4 druhy těchto létajících koňů symbolizuje rozdílnost čtyř zakladatelů Bradavic

100 Galeonů
Merlin († ?) – Nejslavnější britský kouzelník. Považuje se zakladatele pokročilého kouzelnického umění. Navržen pro všeobecný přínos kouzelnému světu.
Gryf – Nejlepší strážce pokladů. S hlavou orla a tělem lva.

250 Galeonů
Harry Potter († 2055) – Chlape, který zůstal naživu. Navržen za porážku Voldemorta
Hipogryf – Slavný Klofan, který pomáhal Harry Potterovi

500 Galeonů
Albus Brumbál († 2006) – Porazil Grindelvalda a významně pomohl Harry Pottrovi porazit Voldermorta. Navržen za ochranu kouzelnického i mudlovského světa.
Fénix – Jedno z nejmocnějších kouzelných zvířat. Nesmrtelný.

Tento popis byl napsán do soutěž na HOCZ v r. 2010.

Basilisk

Basilisk

Obrázek vytvořený na přání kamaráda pro projekt Hocz.org. Tématem byla mýtická zvířata, která byla zmíněna v knížce Fantastická zvířata a kde je najít. Zde vyobrazení Baziliška, obřího hada se smrtícím pohledem a jedem.

Hippogriff

Hippogriff

Obrázek vytvořený na přání kamaráda pro projekt Hocz.org. Tématem byla mýtická zvířata, která byla zmíněna v knížce Fantastická zvířata a kde je najít. Na tomto obrázku je mýtické zvíře Hipogryf, který podle popisu má být napůl orel a napůl kůň.

Phoenix

Phoenix

Obrázek vytvořený na přání kamaráda pro projekt Hocz.org. Tématem byla mýtická zvířata, která byla zmíněna v knížce Fantastická zvířata a kde je najít. Jedním z nich je fénix, ohnivý pták, který na sklonku života shoří a opět povstane ze svého popela.