Imprisoned

Imprisoned
Imprisoned

Obrázek poukazující na špatné podmínky chovu domácích zvířat u některých chovatelů. Původní obrázek se nedochoval, proto mám k dispozici pouze starší ofocenou kopii.