Avatar pro Ellis

Kiriban pro Ellis
Kiriban pro Ellis

První animovaný avatar. Jelikož většina avatarů byla vytvořena pro uživatele PokéGalerie, musely být o velikost 64×64 px a formátu .png či .jpg., což vylučovala animované avatary. Správce PokéGalerie však učinil výjimku pro výročního 30.000 návštěvníka PokéGalerie a tím byla právě Ellis. Dostalo se mi té pocty ji vytvořit avatar, který jako jediný mohl být animovaný.