PokéDocument #10 Pikachu

PokéDocument #10 Pikachu
PokéDocument #10 Pikachu

Po devítiměsíční odmlce jsem se vrátila k PokéDokumentu. Jako devátého Pokémona zvolil uživatel WT Pikachua.
Doprovodný popis: Pikachu – Myší Pokémon. Pikachu obvykle obývá listnaté lesy, kde žije v početnějších skupinkách. Živí se převážně bobulemi, které s oblibou vyhledává. Pikachu uvolňuje elektrickou energii jemným dotykem svých červených tvářiček. Ačkoliv nemá rád cestování v Pokéballu, lze ho vzácně vidět, jak si pohrává s Light Ballem. Díky elektrické síle, jež se v něm nachází, se Pichu i Pikachu dokáží naučit Bleskový náraz (Volt tackle).