PokéDocument #02 Moltres

PokéDocument #02 Moltres
PokéDocument #02 Moltres

Druhým přírůstkem pro PokéDocument byl Pokémon Moltres.
Doprovodný popis: Jednou za dlouhý čas (některé prameny uvádějí jednou za 120 let) začne nejstarší Moltres slábnou. Začne být slabý a jeho sílá ho začne pomalu, ale jistě opouštět…je to stáří. Ale, aby rovnováha zůstala zachována, narodí se v téže době nový mladý Moltres. Čerstvě vylíhnutý Moltres nemá sílu jako ostatní, nemá dokonce ani plameny na křídlech. Aby vše potřebné získal, potřebuje do sebe tuto sílu dostat. A tu lze získat pouze od jiného Moltrese. Proto zmíněný starý Moltres předá svou sílu mladému malému Moltresovi a sám následně zahyne. Promění se na prach, který pokud má blahodárné účinky na zdraví Pokémonů (známý pod názvem Sacred ash). Legenda praví, že se jednou toho obřadu účastnil Ho-Oh a zbytky prachu na něm ulpěly a jsou na něm do dnes. Bohužel se Flameo nemohl zdržet až do úplného předání síly, jelikož..následně Moltres vzplane a okolní teplota dosáhne až 3000 stupňů!
Tvorba obrázku zabrala pět dní.