PokéReal: Manaphy

PokéReal: Manaphy
PokéReal: Manaphy

Další z obrázků do projektu PokéReal. Tentokrát je znázorněn Manaphy – mořský anděl Pokémon.
Zvíře: Valovka plžovitá
Použitá fotografie: Zde ~ Autor neznámý
Použité objekty: tykadla šneka (tykadla), úsměv neznámého politika (ústa), drahokam (červ. drahokam), vánoční ozdoba (to zlaté), oči (dokreslené)